• Erikson & Ziegler, House Monument

    House Monument, Kate Erikson and Mel Ziegler